Kako smo spoznavali in uporabili zelišča

Eden izmed rezultatov operacije Celovita (upo)raba ekološke sivke – Oaza sivke je bil tudi kratek dokumentarni film, ki prikazuje vključevanje otrok v spoznavanje sivke in ostalih zelišč, v proces ekološke vzgoje zelišč in vrtnin ter skrbi za naravo in okolje. V filmu so poleg ekološkega nasada sivke in vzpostavitve eko zeliščne spirale v vrtcu predstavljeni tudi 3 lokalni izdelki iz sivke, to so Pravljica o prekmurski sivki, vzglavnik v obliki štorklje z vrečko sivke in aroma svečka s čebeljim voskom in eteričnim oljem sivke. Film je namenjen predstavitvi zgodnjega vključevanja otrok v proces ekološke vzgoje rastlin in skrbi zanje, saj otroci tudi preko stika z naravo in pozitivnih izkušenj v naravi v zgodnjem otroštvu razvijejo odgovoren odnos do okolja, ki ga bodo ohranjali tudi v prihodnosti.

Dokumentarni film “Kako smo spoznavali in uporabili zelišča” je nastal v okviru operacije Celovita (upo)raba ekološke sivke – Oaza sivke, podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino filma je odgovorno društvo Integra, društvo za promocijo socialnega podjetništva, so.p. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več o operaciji si lahko preberete tukaj.